+(04) 6292 9897 +(84) 012 6600 9896
 dieuthuy114 sales.acasia@gmail.com
H700 (5230)
  • H700 (5230)

Khóa vân tay Samsung H700

Là sản phẩm được cải tiến từ mã Samsung 5230 nổi tiếng.
Sản phẩm có chức năng mở cửa bằng vân tay, số cảm ứng và chìa khóa.
Các chức năng an toàn: báo động phá khóa, báo cháy, báo hết pin, khóa trái bên trong, bên ngoài…
Sử dụng pin AA.

  • Description

Product Description

Là sản phẩm được cải tiến từ mã Samsung 5230 nổi tiếng.
Sản phẩm có chức năng mở cửa bằng vân tay, số cảm ứng và chìa khóa.
Các chức năng an toàn: báo động phá khóa, báo cháy, báo hết pin, khóa trái bên trong, bên ngoài…
Sử dụng pin AA.

5230-NEW-copykhoa_cua_dien_tu_samsung_shs-5230xmk-cn_shs-h705fmk-en

Khóa vân tay Samsung H705

Khóa vân tay Samsung H700