+(04) 6292 9897 +(84) 012 6600 9896
 dieuthuy114 sales.acasia@gmail.com
M701(2)
  • M701(2)
  • M701

Khóa vân tay Hgang Prisma M701

Hgang Prisma M701 là khóa không có tay nắm nên rất dễ dàng lắp đặt trên mọi loại cửa kể cả với đố cửa nhỏ.
– Khóa vân tay Hgang Prisma M701 có các chức năng mở cửa bằng vân tay và số

  • Description

Product Description

Hgang Prisma M701 là khóa không có tay nắm nên rất dễ dàng lắp đặt trên mọi loại cửa kể cả với đố cửa nhỏ.
– Khóa vân tay Hgang Prisma M701 có các chức năng mở cửa bằng vân tay và số

prisma m701 (2)prisma m701 (2)Prisma m701Prisma m701 (3)Prisma m701 (1)Prisma m701Prisma H701